Home
menu
Vraag het de Buren Bel ons voor een afspraak0343 493.394

Informatievoorziening senioren over langer zelfstandig thuis wonen moet beter

senioren langer thuis.jpg65% van de senioren heeft geen weet van de veranderde wetgeving rondom langdurige zorg.
Door veranderingen in de wetgeving rondom langdurige zorg komen senioren anno 2017 pas veel later in aanmerking voor een plek in een zorginstelling dan een aantal jaar geleden. Langer thuis blijven wonen, is het devies. Ook als de gezondheid, mobiliteit en veiligheid sterk achteruit gaan.

De noodzaak van oplossingen die senioren helpen om veilig en comfortabel thuis te kunnen wonen - zoals zorg, hulp in de huishouding, een rollator, een traplift of een persoonsalarm - is hierdoor enorm toegenomen. Des te opvallender is echter dat uit onderzoek blijkt dat senioren nauwelijks (9%) op zoek gaan naar informatie over de hulpmiddelen. Sterker nog: het overgrote deel (65%) is niet eens goed op de hoogte van de veranderingen in de wetgeving rondom langdurige zorg die een aantal jaren geleden zijn ingezet.

ANBO Onderzoek

De bovenstaande resultaten komen uit een onderzoek dat seniorenorganisatie ANBO in samenwerking met thyssenkrupp Encasa en Zembro heeft uitgevoerd. Net als in 2014, toen het onderzoek voor het eerst werd uitgevoerd, gaven zo’n 11.000 respondenten vanaf 50 jaar antwoord op vragen over gezondheid, langer thuis wonen en de daarvoor benodigde oplossingen en hulpmiddelen. In 2014 bleek dat nog geen 30% van de senioren wist wat de veranderingen in de wetgeving over langdurige zorg zou betekenen voor hun thuissituatie. De onderzoekers waren benieuwd of die kennis onder senioren in de afgelopen vier jaar is toegenomen.

Senioren weten de weg niet

Hoewel er sprake is van enige verbetering, is nog steeds maar liefst 65% van de senioren niet goed op de hoogte van de veranderingen in de wetgeving. In 2014 was dat 70%. De verhalen en ervaringen met betrekking tot langer thuis wonen laten niets aan de verbeelding over, maar desalniettemin blijken senioren nauwelijks op zoek te gaan naar informatie over de mogelijkheden en oplossingen: slechts 9% geeft aan al naar informatie te hebben gezocht. Het is dan ook niet heel verrassend dat senioren in het onderzoek aangeven geen gebruik te maken van een bepaald hulpmiddel; ze weten vaak gewoonweg niet bij wie ze moeten zijn voor de aanschaf ervan.

Hulpmiddel, zoals traplift wint aan relevantie

Hulpmiddelen zoals een rollator, traplift of persoonsalarm winnen ongetwijfeld snel aan relevantie: ongeveer de helft (47%) van de senioren vindt de huidige woning namelijk niet geschikt om in de toekomst te blijven wonen. Op de vraag welke hulpmiddelen zij nodig denken te hebben om langer thuis te blijven wonen, antwoordden de meeste respondenten dat ze thuis- en mantelzorg voor de senioren het belangrijkst vinden, gevolgd door huishoudelijke hulp, mobiliteitsoplossingen en persoonsalarmering. Aan- en verbouw van de woning wordt aanzienlijk minder belangrijk gevonden, terwijl toch door aanpassingen van badkamer, toilet of het geschikt maken van de begane grond veel winst valt te behalen.

Informatievoorziening

De informatievoorziening over oplossingen om langer thuis te kunnen blijven wonen, zou meer aandacht moeten krijgen, is de conclusie van de onderzoekers. ANBO ziet voor de informatievoorziening ook een rol voor gemeentes weggelegd. “De gemeente heeft op het punt van bewustwording een informerende en faciliterende rol. Het is noodzakelijk de burger te stimuleren en te verleiden om over dit onderwerp na te denken. Los daarvan moeten senioren zelf ook actiever worden. Als je een baby krijgt ga je ook tijdig op zoek naar informatie, en dat moet je dus ook als je ouder wordt:, aldus Liane de Haan, directeur-bestuurder van ANBO.

Daarnaast is er voor fabrikanten van hulpmiddelen een rol weggelegd. Behalve hun vanzelfsprekende commerciële verantwoordelijkheid hebben zij ook steeds meer een maatschappelijke; zij kunnen de senior informeren over de voordelen van een hulpmiddel of oplossing voordat de nood echt aan de man is. Waarmee ze indirect ook bijdragen aan een aanzienlijke kostenreductie aan de ‘cure- en care-kant’.

Senioren blijken het liefst geïnformeerd te worden via het internet of via de traditionele brochure. ANBO hoopt daarnaast dat de overheid haar taak op zich neemt en senioren ook via campagnes of via andere gepaste activiteiten en kanalen beter zal informeren over de mogelijkheden om langer thuis te kunnen blijven wonen.

Bij De Buren zijn wij goed op de hoogte van alle mogelijke hulpmiddelen, aanpassingen en vergoedingen. Mocht u hier eens nader over van gedachten willen wisselen: belt u ons op 0343-493.394.

Vraag het De Buren

U kunt ons 7 dagen per week, 24 uur per dag bellen
op het nummer 0343 – 493.394.

Wij maken bij voorkeur persoonlijk met u kennis, maar mocht u het op dit moment gemakkelijker vinden, dan kunt u onderstaand formulier even invullen en op “ Verzenden” drukken. Wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op.
Stel uw vraag