Home
menu
Vraag het de Buren Bel ons voor een afspraak0343 493.394

Nadere informatie bouwbegeleiding

TIJDELIJK ACTIE : KOSTELOOS ADVIES VERBOUWINGSKOSTEN!

Tijdelijk bieden wij huizenkopers de mogelijkheid ons kosteloos om advies te vragen over de hoogte van de bij de koopsom op te tellen investering.
Het gaat dan om de kosten om de woning aan de specifieke wensen aan te passen of hoognodig achterstallig onderhoud uit te voeren. Zelfs kan er een gesprek met onze architect worden georganiseerd, zodat inzicht ontstaat in mogelijkheden van bijvoorbeeld een nieuwe indeling of aanbouw.

Nog voor er een bouwtechnische keuring heeft plaatsgevonden weet u al waar u ongeveer op moet rekenen en of uw droomhuis haalbaar is of toch te veel gaat kosten.
Vakkundig advies: vraag het De Buren!

Waarom bouwbegeleiding?

“De Buren” heeft ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van (omvangrijke) verbouwingen voor haar abonnees in de regio Midden Nederland. De projecten varieren hierbij van nieuwbouw tot complete renovatie of aanbouw tot het vervangen van keuken of badkamer.

Wat bij bouwbegeleiding voor ons als belangrijkste factor geldt, is dat wij het project benaderen als ware het ons eigen huis. Wij verdiepen ons in uw wensen, uw leefstijl en komen in goed onderling overleg tot een duidelijke taakverdeling. Daarnaast zijn ook hier de drie peilers van onze dienstverlening van toepassing: dienstbaarheid, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Projectdefinitie

Per ruimte wordt aangegeven welke werkzaamheden hier dienen te worden verricht en – indien bekend – welke materialen hier dienen te worden geïnstalleerd.
Indien er sprake is van bouwkundig ingrijpende wijzigingen, zoals het doorbreken van draagmuren of het substantieel vergroten van de woning, maar natuurlijk ook in geval van nieuwbouw, dan wordt de expertise van een architect ingeroepen.
Ook kan het noodzakelijk zijn een constructieberekening te laten uitvoeren.
Deze fase wordt afgesloten met een definitieve set tekeningen waarop de bestaande en nieuwe situatie worden weergegeven, alsmede het Programma van Eisen (PvE) voor het totale project.

Offerte aanvragen

Dat kunnen bedrijven zijn die u als opdrachtgever graag offerte ziet uitbrengen, of het kunnen bedrijven zijn die bij “De Buren” op basis van ervaring goed bekend staan, ofwel een combinatie hiervan.
Aangezien in de eerste fase reeds duidelijkheid is verkregen over de te verrichten werkzaamheden (tekeningen en PvE), zullen de offertes 1:1 vergelijkbaar zijn; u kunt “appels met appels vergelijken”.
De aangevraagde partijen wordt verzocht hun offertes uiterlijk voor een bepaalde datum schriftelijk bij ons in te dienen.

Offerte-evaluatie

In geval van onduidelijkheden, onvolledigheid of tegenstrijdigheden worden nadere vragen gesteld en de aanvullende informatie aan de offerte toegevoegd.
Op basis van de opgedane ervaring, kunnen wij ook een inhoudelijk oordeel afgeven over aangeboden eenheidsprijzen, hoeveelheden en uitvoeringsduur.
Als alle aanbieders een volledige aanbieding hebben gedaan, worden de voornaamste gegevens opgenomen in een totaaloverzicht.
Tenslotte zal er een gemotiveerde aanbeveling worden gedaan wie volgens ons het beste staat opgesteld dit project uit te voeren.

Gunning opdracht

Indien van toepassing zal de uitvoerende partij diens contractvoorwaarden toesturen, welke door ons aan een eerste onderzoek zullen worden onderworpen. Ook dit hoort bij bouwbegeleiding volgens “De Buren”. Pas nadat wij een bevredigend gevoel hebben over de verwoording van de overeenkomst, zullen wij u als opdrachtgever het voorstel toesturen. Als vaste bijlage bij de overeenkomst zal het oorspronkelijke PvE worden opgenomen.
Additioneel commentaar van de opdrachtgever zal natuurlijk in de uiteindelijk tussen opdrachtgever en uitvoerende partij te tekenen overeenkomst worden opgenomen.
Indien gewenst kan “De Buren” namens, maar in nauw overleg met de opdrachtgever, de contractonderhandelingen over prijs en overige condities voeren.

Uitvoering

Ook wordt de kwaliteit van gebruikte materialen en afwerking nauwkeurig gecontroleerd.
Meer- en minderwerk worden met de uitvoerende partij gecoördineerd en opgenomen in een regelmatige financiële rapportage naar u als opdrachtgever. Voor de grotere projecten worden regelmatige bouwvergaderingen belegd, waarvan door ons verslagen aan betrokken partijen worden toegestuurd.
Als laatste wordt een “voor-oplevering” door ons verzorgd. Hierbij worden alle naar onze mening voorkomende tekortkomingen gecorrigeerd. Vervolgens wordt u als opdrachtgever uitgenodigd de feitelijke oplevering bij te wonen en uw persoonlijk fiat aan het opgeleverde werk te geven.

Vraag het De Buren

U kunt ons 7 dagen per week, 24 uur per dag bellen
op het nummer 0343 – 493.394.

Wij maken bij voorkeur persoonlijk met u kennis, maar mocht u het op dit moment gemakkelijker vinden, dan kunt u onderstaand formulier even invullen en op “ Verzenden” drukken. Wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op.
Stel uw vraag